logo


 
 


ZARARLILAR İLAÇLAMA

 

HAMAMBÖCEĞİ ( BLATELLA GERMENİCA ) / HAŞERE İLAÇLAMA
 


Hamam böcekleri eklem bacaklılar gurubundan olup küçük haşere türleridir. Hamamböcekleri simetrik olarak 3 çift ayakları bulunan başucunda 1 çift antenleri bulunur. Vücudunu ve gövdesini sert kabuktan oluşan bir çift kanat kaplar. Hamamböcekleri ulaşımını yürüyerek yaparlar. Hamam böcekleri bir yerden başka yere giderken kesinlikle uçmazlar. Kanatlarını uçmak için kullanmazlar. Hamamböceklerinin ayakları çok güçlü olmasından dolayı ve çok ayağının olmasından dolayı çabuk hareket ederler. Hamam böceği saatte birkaç km yol alabilirler. Hamam böcekleri türlerine bağlı olarak farklı yapıları ve boyları var. Bir Hamamböceğinin boyu birkaç mm olabildiği gibi 4 -5 cm olanları da vardır.

 

AMERİKAN HAMAMBÖCEĞİ ( PERİPLANETA AMERİCANA ) / HAŞERE İLAÇLAMA
 

Bu haşere türü çeşitli şekillerde yaşadığımız mekana girebilirler. Bir hamam böceğinin yaşadığımız mekana girmesi yüzlercesinin girmesi anlamındadır. Üreme sürekli devam eder ve kısa bir zaman sonra evimizi istila ederler. Hamam böceği oldukça dirençlidir. Bilinçsizce, gelişigüzel yapılan bir ilaçlama bu böcekleri ortadan kaldırmaya yetmeyebilir. Hamam böceği bireysel mücadelesi oldukça zordur. Bireysel mücadele ve satın alınan çeşitli ürünler ile yapılan kısmi mücadele başarılı olmadığı gibi zaman ve ekonomik kayba da yol açar. Aynı zamanda bu süre zarfında üremeleri de artar. Hamam böceği mücadelesinde etkin bir mücadele, uygun ilaç ve periyodik uygulama gerekir.

 

ORYANTAL HAMAMBÖCEĞİ ( BLATTA ORİENTALİS ) / HAŞERE İLAÇLAMA
 Oval biçimli, parlak siyah ve çok koyu kahverengindedirler. Çoğalmaları ise periplaneta americana gibidir. 25-30 mm. boyundadırlar. Erkeklerin kısa kanatları işlevsel olup dişilerin ise körelmiştir. Anavatanları Asya olup buradan tüm dünyaya yayılmıştırlar. Erkeklerinin iki kahverengi kanadı vardır. Dişileri oval erkekler ise daha ince yapıdadır. Halk arasında KARA FATMA diye de tabir edilirler.Bu haşere türleri bodrum, bina boşlukları,lağımlarda ve ev içlerinde yuvalarını yaparlar. Ömürleri 6 ay kadardır. Her türlü gıda ve organik maddeyi yeme özelliğine sahiptirler. Her türlü pisliği,mikrobu taşırlar.


TAHTA KURUSU / HAŞERE İLAÇLAMA
 
Tahta kurusu türleri bit ve pirede olduğu gibi kan emerek beslenen böceklerdir. Tahta kurusu boyları küçük olan 6 ayaklı ve baş ucunda flageta denen antenleri var. Yapıları küçük olan bu tahta kurusu haşeresi genellikle 5-6 mm yi geçmez. Bu haşere türleri insan, evcil hayvanlar, yaban hayvanları, kümes hayvanları gibi birçok hayvan üzerinde barınarak kan emerler.

 

PİRE / HAŞERE İLAÇLAMA
 

PİRE

Pireler küçük, kanatsız, kan emen, omurgasızlar grubunda olup eklem bacaklı sınıfı içinde incelenirler. Zoolojide siphoneptera (centocephalides) diye bilinir. Pirelerin farklı türleri bulunmaktadır. Pireler beslenmesinde mutlaka kana ihtiyaç duyarlar. Pireler Narlıdereçı olarak geniş bir kitle seçerler. Pire insanda olduğu gibi hayvanlarda ve bitki kozalarında da bulunur. Pirenin boyu çok ufaktır genellikle 2 ile 10mm arasında değişir. Pire vücudu yanlardan basık yukarıya doğru uzanmaktadır. Pirenin derisi çok serttir ve bölmeler halindedir. Pire çok bedavacı bir haşere olup yaşamı boyunca parazit olarak sürekli başka canlı üzerinden beslenir.

 


BİT / HAŞERE İLAÇLAMA
 

Bitler insanlar ve hayvanların üzerinden beslenen eklem bacaklı, kanatsız, ufak, yassı vücutlu, kan emen hayvanlardır. Bitlerde vücut yapısı çarpık bir şekildedir. Bitte de diğer haşerelerde olduğu gibi 6 ayak bulunur.

Bitlerin birçok çeşitleri var dünya üzerinde 3000 bin üzerinde bit türleri bulunur. Bitler türüne göre farklı renklerde olabilirler. Bitlerin en belirgin olanı gri (kül rengi) veya beyaz olanlarıdır. Bitler en fazla 30 gün kadar yaşarlar. Bitler Narlıdereçısın dışında beslenemediği için kısa zaman içinde ölürler. Bitler Narlıdereçısın dışında beslenemediği zaman en fazla 2 gün yaşayabilir. Bitler çok küçük hayvanlar olduğu için boyları 1cm geçmez genellikle birkaç mm yi ancak bulur. Bitler Narlıdereçısına tutunması için her ayağının uç kısmında ufak kanca şeklinde yapıları vardır. Bit üzerinde yaşadığı Narlıdereçısına göre farklı isimler alır. Bitler üzerinde yaşadığı Narlıdereçısından günde en az 5 - 10 kez kan emerler. Bitler kendi bünyesinden fazla kan emerek sürekli Narlıdereçısına zarar verir. Bitlerin ısırdığı Narlıdereçı ve insan sürekli kaşınır san ki uyuz olmuş gibi. Bitin ısırdığı kısım kızarır, kaşınır, hafif şişlik gibi belirtiler olur.

 


DERİ BÖCEKLERİ ( DERMESTİDAE ) / HAŞERE İLAÇLAMA
 


Ergin 7-9 mm olgun larva 11-13 mm larva sarımsı kahverenkte vücut kıllarla kaplıdır. Vücut sonunda uzun bir kıl demeti bulunur.

Kışı ergin olarak genelde ağaç kabukları altında geçirirler. Mayıs veya Haziran aylarında uçarak depo etrafına yumurtalarını bırakırlar. 10-15 günde açılan yumurtalardan çıkan larvalar etraftaki gıdalarla beslenirler. Pupa olmak için gıda ortamı, hatta tahta veya kurşun aksamında delik açarak pupa yeri hazırlarlar. 18-20 C'de yumurtadan ergine kadar 40-50 gün geçer. Yılda 1-5 defa döl verir. Ergin ömrü bir yıldır.Bu larvalar peynir, et ve salamı besin olarak tercih ederler. Ancak aynı cinse bağlı Dermestes maculatus türleri deri ve kürk depolarında önemli derecede zarar yapabilirler.

 


SİYAH HALI BÖCEĞİ ( ATTAGENUS PICEUS ) / HAŞERE İLAÇLAMA
 

Ergin 3-5 mm olgun larva 7-8 mm vücut üzeri sert ve koyu kahverengi kıllarla kaplıdır. Yumurtalar 6-11 günde açılır. Erginler 35-40 gün yaşar. Larva dönemi besin durumuna göre 260-640 gün arasında değişir. Larvalar yün,ipek ve bunlardan imal edilmiş elbise, kürk, deri, kıl, tüy, ölü böcek, kitap ve süttozu ile beslenirler. Bu tip eşya ve yiyeceklerin olduğu depolarda sık rastlanır.

TESPİH BÖCEKLERİ ( ISOPODA ) / HAŞERE İLAÇLAMA
 Tespih böceği küçük haşerelerden olup boyları genellikle 2,5 - 3 cm olup vücudunun alt kısmında çok sayıda ayakları bulunur ayakları vücutlarında karşılıklı simetrik olarak dizilmiştir. Tespih böceklerin başucunda diğer haşerelerde olduğu gibi iki adet anteni vardır. Bu antenleri ile hem iletişim sağlarlar hem de yiyeceğinin yerini tespit eder. Tesbih böceğinin üzeri sert kabuk ile örülüdür ve kabuklar bölmeler halindedir. Kabuklar arası ince elastiki bir yapı bulunur. Genellikle boz ve gri renklerdedirler.


KARASİNEK / HAŞERE İLAÇLAMA
 Karasinekler uçuşan haşerelerden olup çift kanatlı hayvanlardır. Karasinekler kendi türleri içinde yapı olarak diğerlerinden farklı ve büyük olan sineklerdir. Karasinekler üzerinde ufak tüyler bulunur. Karasinekler genellikle boyları 1cm bulmaz. Karasinekler gri ve siyah renklerdedir. Karasinek sinekten daha büyüktür. Karasinekte çift kanat bulunur ve 6 ayağı vardır.

Karasinekler besinlerine ve gitmek istedikleri yere uçarak giderler. Uzun mesafede uçabilen böceklerdir. Sinekler ve karasinekler her ortamda bulunurlar. Evimizin içinden tutunda dağ başlarına kadar, temiz hava dediğimiz mekanlarda da bulunurlar.


TATARCIK / HAŞERE İLAÇLAMA
 
Tatarcık bir sinek türüdür. Yapıları ufak olan çift kanatlı ve vücutları küçük tüylerle kaplı haşerelerdir. Sineklerden ayıran özeliği bunların tüylü oluşudur. Tatarcıklar 3 - 5 mm kadar olabilmektedir. Renkleri sarımtırak bir yapıdadırlar. Tatarcıkların toplam 6 ayakları bulunur.

Tatarcıklar genellikle pis kokulu çamurluklarda, hayvan ağıllarında, kümes hayvanların kümesinde, bataklıklarda, hayvan artıkları üzerinde ve lağım suların atıklarının bulunduğu yerlerde barınırlar.


SİVRİSİNEK (CULEX) / HAŞERE İLAÇLAMA HİZMETİ
 
Sivri sinek deyince aklımıza küçük yapılı havada uçuşan böcek gelir. Sivri sinek omurgasız hayvanlar gurubunda yer alıp kanatlı hayvanlar içinde incelenir. Sivrisinek boyut olarak çok küçük canlılardır. Bir sivrisineğin boyu maksimum 1cm yi zor bulur. Bunların vücutları çelimsiz, karşılıklı 2 çift kanatlı ve toplamda 6 ayağı bulunan hayvanlardır. Sivrisineğin kafası vücuduna oranla küçük olup uç kısmında sivri bir iğnesi mevcuttur. Baş kısmında kendi aralarında iletişimi sağlayan 1 çift antenleri bulunur.


GÜVE ( LAPİDOPTERA:TINEIDEA ) / HAŞERE İLAÇLAMA
 

Güveler evimizin ve tahıl ambarlarının korkulu rüyasıdır. Güveler yapı olarak kelebeğe benzeyen küçük vücut yapıları olan hayvanlardır. Güveleri kontrol etmek zordur. Bu konuda mutlaka ilaçlama firması ile çalışılmalı. Güve yapı olarak kanatlı hayvanlardır. Kanatları üzeri tüylü ve pulludur. Güveler dış görünüş olarak kelebeğe benzerler fakat kelebek değiller. Güveyi kelebekten ayıran en belirgin özelikler şunlardır:

Güvelerin kanatları pullu ve tüylüdür. Renkleri mat ve saklanmak için bulunduğu ortama göre ayarlarlar, güvelerde antenler tırtırlı olup çok hızlı çalışan bir radar sistemine sahiptirler. Kelebeklerde ise bu olay farklıdır. Kelebekler güvelerin tersine parlak ve canlı renklere sahip kanatları tüysüz ve antenleri düz bir yapıdadır.

 


YABAN ARILARI ( HYMENOPTERA:VESPİDAE ) / HAŞERE İLAÇLAMA
 

Arılar yapı olarak kanatlı hayvan olup kuyruğunda zehirli iğnesi taşırlar.arıların 6 ayakları var ve başucunda 2 antenleri bulunur. Tüm iletişimini bu antenler ile yaparlar. Arılar bu antenlerinden belli dalgalar yayarak gönderir. Cisme çarpan dalgalar geri geldiğinde arı bu dalgalar sayesinde besinlerin yerlerini ve yönünü bulur.

Arıların dünyada birçok çeşidi vardır. Kanatlı hayvanlar gurubundan olan arılar yapı itibarı ile farklılıklar göstermektedirler. Arılar türlerine göre farklı görevleri var. Bal arısı dediğimiz arı türü özelikle çok eski çağlardan beri insanlar tarafından evcilleştirilerek bal üretiminde kullanılmaktadırlar. Bu arı türleri insana zararından çok faydası vardır. Yaban arıların bir faydası da bitkilerin döllenmesinde aktif rol oynarlar. Bir çiçeğe konan arı diğer bir çiçeğe poleni taşıyıp o çiçeği döllenmesine sebep olurlar. Ekolojik dengede arının rolü çok büyüktür

.


AKREPLER ( SCORPIONIDEA ) / AKREP İLAÇLAMA SERVİSİ
 

Akrepler dünyanın her yerinde bulunan eklem bacaklı ve çok zehirli olan bir hayvandır. Akrepler geceleri aktiftirler vücutları yüksek sıcaklık ve düşük soğuğa dayaklı haldedir.

Akrebin vücudu bölmeli halindedir. Ve kuyruğu kıvrılarak sırtı üstündedir. Kuyruğu üzerinde yakaladığı avına zehir akıtmak için zehirli iğnesi bulunur. Akreplerde 4 çift ayak ve 1 çift yengece benzeyen kıskaçları bulunur. Her ayağın uç kısmı kıskaçlıdır.

Akreplerin ayakları üzerinde duyu alıcıları denen Akrepler bu alıcılar sayesinde en ufak titreşimleri bile alırlar. Akreplerde göz sayısı türlere göre değişiklik gösterir. Başının üstünde iki tane gözü vardır. Akreplerde bu gözlerden hariç başının yan taraflarında yaklaşık 4 çift daha göz bulunur.

 


KARINCALAR ( HYMENOPTERA FORMİCİDAE ) / KARINCA İLAÇLAMA ŞİRKETİ
 
Hayvanlar aleminin en ufak canlıları olan karıncaların on binlerce türü vardır. Karıncalar diğer hayvan guruplarından farklı olarak koloni halinde yaşayan canlılardır. Karıncaların vücutları diğer canlılarda olduğu gibi 3 kısımdan oluşur. Baş, göğüs, karın olmak üzere üç kısımdan oluşur. Karıncalarda 3 çift olmak üzere toplam 6 ayak bulur. Baş kısmında 1 çift antenleri bulunan bu böcekler ağız kısmında kesici kıskaçları bulunur. Karıncalar kendilerini yaşadığı ortama bağlı kamufule ederler. Karıncalar bulunduğu ortamın rengini alırlar yani karıcalar türlerine ve yaşadığı ortama bağlı olarak renkleri farklıdır.

 

GÜMÜŞ BÖCEĞİ ( LEPISMA SACCHARINA) / GÜMÜŞ BÖCEĞİ İLAÇLAMA ŞİRKETİ
 


Vücut 7-10 mm. Erginin üst kısmı gümüş renkte pulcuklarla kaplıdır. Yumurtadan yeni çıkmış yavrular beyaz renktedir. Bir dişi gümüş böceği 100 kadar yumurta bırakır, hayat devresi bir yılda tamamlanır, gümüş böcek böceklerinin erginleri 2-3 yıl yaşar. Un fabrikaları ve depoları, kütüphane, ev ve kağıt depolarında sık rastlanan böceklerdir. Gümüş böcekleri nemli sıcak ve loş yerleri severler, şekerli, unlu maddelerle, kağıt ve kağıt ürünleriyle beslenirler.
 

YILANLAR ( REPTILIA ) / YILAN İLAÇLAMA ŞİRKETİ
 
Genel olarak fare gibi kemiricilerle, küçük sürüngenlerle, kertenkelelerle ve böceklerle beslenirler. Kemiricilerle beslendikleri için yararlıdırlar. Çok hızlı hareket edebilirler ve ağaçlara da tırmanabilirler. Gündüzleri aktiflik gösterirler. Ekim'le Nisan ayı arasında kış uykusuna yatarlar. Haziran ve Temmuz aylarında yumurtlamaya başlayan bu hayvanların dişileri, bir defada 10 kadar yumurta bırakabilirler.
Kuru yerlerde, çalılık ve taşlık alanlarda yaşarlar. Tarlalarda, bahçelerde ve ev yakınlarında görülürler.

 

ÖRÜMCEKLER ( ARACHNIDA ) / Örümcek ilaçlama hizmeti hizmetleri servisi
 
Örümcekler, dünyanın her yerinde yaşayan ve eklem bacaklılar gurubunda yer alan böceklerdir. Örümceklerin kendi aralarında 10 binlerce türleri vardır. Takriben 60-70 bin arası örümcek türünün olduğu söyleniyor. Her örümceğin yapı ve büyüklüğü ayrı olsa da genel özelikleri genellikle aynıdır. Bütün örümceklerde vücut; baş, göğüs ve gövde olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Örümceklerin başucunda iki adet antenleri vardır bu antenler hem iletişim amaçlı hem besin bulmaya yarar. Erkek örümceklerde bu aynı zamanda cinsel organ olarak ta kullanılmakta ve örümceklerde ağız etrafında aynı zamanda 2 adet kıskaç ve zehir akıtan birde iğnesi vardır.


KULAĞA KAÇAN ( DERMAPTERA ) / KULAĞA KAÇAN İLAÇLAMA SERVİSİ
 


Kulağakaçan böceği küçük birkaç cm boyunda olan bir haşeredir. Kulağa kaçan böceklerinin vücutları üç bölmeden oluşur. Baş, gövde ve karın kısımlarıdır. Kulağakaçanda toplam 6 ayak vardır ve baş kısmında 2 adet antenleri vardır. Bu antenler sayesinde besinlerini bulur ve kendisine gelen tehlikeleri algılayıp kaçarlar.

Kulağa kaçanların vücudunun arkasında kıskaçları vardır. Kulağakaçan böceği genellikle geceleri aktiftirler. Kulağakaçan bu haşere beslenmesini gece yaptığı için gündüz saklandıkları yerden çıkarak beslenirler.

Kulağakaçan böceği evlerde yarıklarında ve çatlaklarda barınır. Evlerin bodrum ve çatısında da bulunurlar.


SALYANGOZ İLAÇLAMA ŞİRKETİ
 
Yumuşakçalar sınıfı içinde yer alan salyangozlar sürüngen hayvanlardır. Yapıları çok tuhaftır evleri sırtında her an seyahat eden bir haşeredir. Salyangozların sırtındaki kabukları sert olup halka şeklinde iç içe geçmiş durumdadır. Dinleme esnasında ve tehlike anında bu kabuk içine çekilirler. Salyangozların başucunda iki adet iletişim organları bulunur. Bu iletişim organları biraz kalın ucu boncuk şeklindedir sanki televizyon üstündeki antene benzer. Salyangozlar bu iletişim organlarından gönderdikleri frenkas dalgaları ile yönünü bulur ve yiyeceğine ulaşır.


KIRKAYAK / KIRK AYAK İLAÇLAMA SERVİSİ
 Omurgasız hayvanlar gurubunun bir üyesi olan kırkayaklar aynı zamanda yumuşakçalar gurubunda da yer alırlar. Kırkayağın farklı birçok türü bulunur. Türüne bağlı olarak farklı boylarda olabilirler kırk ayaklar maksimum 10cm kadar büyüyebilirler. Kırkayak adından da anlaşıldığı gibi birçok ayakları var. Erişkin bir kırk ayak üzerinde yaklaşık 200 yakın ayak sayısı bulunur. Kırk ayak üzerindeki bütün çift ayaklar karşılıklı simetriktir. Yön bulmada ve besinlerini bulmada kullandıkları iki adet organları bulunur. Kırkayak vücudu bölmelerden oluşur ve bölmeler genellikle renklidirler. Kırkayaklar beslenme konusunda hem etçil hem otçul urlar. Yani eline geçen her türlü besini tüketirler. Kırk ayak genellikle bitkilerin yeni filizlerini ve sürgülerini kemirerek yerler.


ÇEKİRGE ilaçlama şirketi
 
Boyları 2,5 - 3,5 cm arasında değişen siyah veya kahverengi olan çekirgelerin kalın. Köşeli gövdesi ve zıplamasını sağlayan uzun bacakları vardır. Genellikle dış alanlarda yaşayan çekirgeler; beslenme ve sığınma amaçlı olarak iç alanlara da girmektedirler. Işık tarafından çekilebilen çekirgeler; açık camlardan, bina duvarlarındaki çatlak ver deliklerden bina içerisine girerler. Özellikle kirli giysilere beslenme amaçlı zarar verdikleri bilinmektedir. Yaşam alanları; ekili araziler, ağaçlık alanlar, bina yakınlarındaki uzun otlar ve sarmaşık gibi yoğun bitkiler arası, keresteler ve taş yığınlarıdır.

 

AĞAÇ KURDU / TAHTA KURDU / MOBİLYA BÖCEĞİ İLAÇLAMA ŞİRKETLERİ
 Ağaç kurtları haşere gurubundan olup eklem bacaklılar içinde incelenir. Ağaç kurtları sert kabuklu olup genellikle iki kanadı bulunur. Ağaç kurtları insanı ısırmazlar. Ağaçkurtları tamamen otçuldurlar. Baş kısımları sert keratin denen maddeden oluşur. Ağız yapıları çok gelişmiştir. Ağaç Kurdunun göğüs kısmında 2 çift karın kısmında 1 çift olmak üzere toplam 6 ayağı vardır. Tahtakurdunun ( mobilya kurdu ) başucunda 2 çift antenleri var. Ağaç Kurdunun genel olarak boyları 1,5 ile 3 cm kadardırlar. Ağaç kurtları toplumda farklı isimler ile bilinirler bunlardan bazı isimler (ağaç kurdu, ahşap kurdu, ağaç böceği, ağaç kemiren) gibi.


ÇIYAN İLAÇLAMA SERVİSİ HİZMETİ
 Çiyanlar görünüş olarak kırkayaklara benzerler. Bu haşere türü çok tehlikeli olup zehirli bir haşere türüdür. Çiyanlar türlerine bağlı olarak birkaç mm olabildikleri gibi 20 - 30 cm kadar olanları da vardır. Çıyanlarda kırk ayaklarda olduğu gibi birçok ayak bulunur. Çiyanlar gündüzleri pasif olurken geceleri aktiftirler. Yakaladıkları haşereler ile beslenirler. Vücutları üzerinde bulunan ayaklar aynı zamanda zehirleme organı olarak da bilinir. Çiyanlarla birçok ortamda karşılaşmak mümkündür.

 

EV FARESİ ( Mus musculus ) / FARE HAŞERE İLAÇLAMA ŞİRKETİ
 Bu fare türü insana en çok zarar veren türlerdendir. Fındık faresi insanın yiyeceğine ortak olan bir fare türüdür. Bu fareler küçük kemirgenlerdir boyları diğer fare türlerine göre çok ufaktır ve takriben 3- 5 cm.'dir. Fındık faresinin kuyruğu bedenine oranla uzundur. Bu fare türlerinin gözleri ufak bir boncuk kadardır ve kulakları büyüktür. Beslenme olarak insanların tükettiği her türlü yiyeceği tüketirler. Yani ekmek, pişmiş yemek, kuru gıda,

 

LAĞIM FARESİ (Rattus nor vegicus) / SIÇAN İLAÇLAMA HİZMETİ
 


Lağım faresi isminden de anlaşıldığı gibi pis lağım sularında yaşayan bu gurup fareler evlerin bodrumlarında, çatı katlarında, toprak altlarında, çöplüklerde yaşarlar. Lağım faresi yaklaşık yılda 5-6 defa yavru verir. Her defasında 6-7 yavru doğurur. Bu farelerin insanı kemirme özeliği var. İnsan yiyen fare olarak ta bilinir.
 

ÇATI FARESİ (Rattus rattus ) / ÇATI FARESİ İLAÇLAMA SERVİSİ
 

Çatı faresi görünüş olarak lağım faresine benzer. Ayakları ucunda sert tırnakları bulunur. Bu tırnakları sayesinde binalara rahatlıkla tırmanırlar.

 

Kene İlaçlama - Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı - Kene Isırığı
 Keneler, kan emerek beslendikleri için hemen tüm yabani ve evcil hayvanların (inek, koyun, köpek, kemiriciler, yerde beslenen kuşlar vb.) üzerinde bulunabilir ve bu hayvanlardan insana geçebilirler. Ayrıca, çalılık ve yeşil, yüksek otlu alanlarda bulunan keneler, beslenmek için doğrudan insanlara da geçip ısırabilirler. Bu nedenle daha çok kırsal bölgelerde ve hayvancılıkla uğraşan kişilerde görülmekle birlikte kentsel alanlardaki uygun ortamlarda da bulunabilirler.

Virüs ile bulaşmış keneler, kan emişini tamamladıktan sonra ayrılırken bir sıvı salgılarlar.
 

KARA FATMA İLAÇLAMA SERVİSİ
 1-1,5 cm uzunluğunda parlak siyah renklidir. Erkeklerde iki kahve renkli kanat vardır. Dişiler oval erkekler ise daha ince yapıdadır, halk arasında KARAFATMA olarak da anılırlar. Genelde lağım sistemi, bodrum, depo, bina boşlukları ve daha az olarak ta ev içlerinde yuvalanırlar. Havalar ısınınca komşu binalara kadar her yeri istila ederler, kış aylarında ana yuvalarına çekilirler. Ömrü 6 aydır, her türlü gıda ve organik maddeyi yerler. Çok pistirler ve her şeyi yerler. Her pisliği, mikrobu taşır ve bulaştırırlar. Gıda, su ve sıcağa ihtiyacından dolayı insan olan her yerde aktiftir.

 

Doğuş Çevre Sağlığı ve Haşere İlaçlama 2008

Afyon, haşere, haşere kontrol, haşereyle mücadele,
ilaçlama, sinek, sivrisinek, böcek, karınca, örümcek, hamamböceği,pire,tahtakurusu,güve,haccp,sinek öldürme cihazı,hasere,akrep,sivrisinek,karinca,böcek,ilaçlama servisi,ilaclama,halk sagligi,böcek,sinek,karasinek,insecticide,insektisit,larva,hasere böcek,İLAÇLAMA HASERE,kalorifer böcegi,Afyon,doğuş,dogus İlaçlama